กีฬานักเรียน ปี 2556 

โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้อำนวยการวรณัฐ กลิ่นจันทร์ ในว ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2557 08:11 โดย watcharin subjit
 • กำหนดการเปิดเรียนปีการศึกษา 2557 กำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันฯ ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2557
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 21:00 โดย watcharin subjit
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2556 โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย(ตำบลนาฝาย) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 21:01 โดย watcharin subjit
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย(ตำบลนาฝาย) ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 20:45 โดย watcharin subjit
 • เปิดเทอมใหม่ ปี 2555 ร.ร.บ้านคร้อห้วยชัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  วันที่  14  พฤษภาคม  2555
  ส่ง 3 พ.ค. 2555 21:42 โดย Waranut K
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่
  ส่ง 6 ก.ค. 2557 07:12 โดย watcharin subjit
 • รพ.ส่งเสริมุขภาพตำบลนาฝาย ตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย โดยหมอเทวา จันทรมนตรี นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2557 07:05 โดย watcharin subjit
 • นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฝึกกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ดร.วิสุทธื์  เวียงสมุทร ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 19:40 โดย watcharin subjit
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
  ส่ง 6 ก.ค. 2557 06:05 โดย watcharin subjit
 • เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข รพ.ส.ตำบลนาฝาย ให้บริการตวรจฟัน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ประกอบด้วย นางสาวปราณี นาค่ำคูณ เจ้าหน้าที่พยาบาลทันตสาธารณสุขชำนาญการ  และนางสาวสุประวีณ ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2557 06:44 โดย watcharin subjit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา